Skip to Main Content

Manual Alma - Adquisicións

Manual sobre as tarefas e fluxos de traballo de Adquisicións en Alma

Táboa de contidos

1.    Introdución e  fluxos de traballo en adquisicións
        1.1.    Fluxo de traballo de compra
        1.2.    Fluxo de traballo de recepción/activación
        1.3.    Fluxo de traballo de facturación

2.    Infraestrutura de adquisicións
         2.1.    Provedores
                   2.1.1.    Tipos de provedores
                   2.1.2.    Buscar provedores
                   2.1.3.    Visualizar rexistros de provedores
                   2.1.4.    Engadir rexistros de provedores
                   2.1.5.    Modificar rexistros de provedores
                   2.1.6.    Borrar rexistros de provedores 
                   2.1.7.    Provedores xenéricos

         2.2.    Fondos e libros maiores
                   2.2.1.    Conceptos básicos: tipos e balances
                   2.2.2.    Estrutura
                   2.2.3.    Buscar fondos e libros maiores
                   2.2.4.    Crear e editar libros maiores
                   2.2.5.    Crear e editar fondos
                   2.2.6.    Transferir fondos
                   2.2.7.    Activar/desactivar ou borrar fondos e libros maiores

3.    Realizar pedidos
         3.1.    Importar e crear un rexistro bibliográfico
         3.2.    Crear e xestionar liñas de orde de compra (POL)
                   3.2.1.    Crear una POL
                   3.2.2.    Seccións da POL
                   3.2.3.    Outras informacións na POL
                   3.2.4.    Opcións de Gardar
                   3.2.5.    Outras accións e gardar como plantilla
                   3.2.6.    Liñas de orde de compra en revisión
                   3.2.7.    Reclamacións ao provedor

         3.3.    Buscar liñas de orde de compra 
                   3.3.1.    Buscar liñas de orde de compra 
                   3.3.2.    Estado das liñas de orde de compra 
                   3.3.3.    Todas as liñas de orde de compra

         3.4.    Crear e xestionar ordes de compra (PO)
                   3.4.1.    Empaquetado manual
                   3.4.2.    Empaquetado automático
                   3.4.3.    Ordes de compra en revisión
                   3.4.4.    Cancelar ou borrar pedidos
         3.5.    Solicitudes de compra
                   3.5.1.    Desde PRIMO
                   3.5.2.    Desde ALMA
                   3.5.3.    Xestionar solicitudes de compra
 
4.    Recibir pedidos e procesamento post-recepción (material físico)
         4.1.    Recibir pedidos
                   4.1.1.    Localizar e recibir unha POL   
                   4.1.2.    Recibir exemplares desde a POL               
                   4.1.3.    Recibir cando son varios exemplares unha mesma POL 
                   4.1.4.    Anular a recepción de pedidos
        4.2.    Procesamiento post-recepción

5.    Activar pedidos (material electrónico)

6.    Facturación
        6.1.    Buscar e visualizar facturas
        6.2.    Crear facturas
                  6.2.1.    Crear facturas manualmente
                  6.2.2.    Crear facturas desde unha orde de compra (PO)
       6.3.    Revisar facturas
       6.4.    Borrar facturas 

7.   Casos especiales
       7.1.    Xestión de adquisicións con achegas económicas de Centro, Departamentos, Proxectos

8.    Códigos

9.    Novidades e actualizacións

10. Contacto