Skip to Main Content

Manual Alma-Servizos

Manual de gestión de usuarios, solicitudes, préstamos e bibliografías recomendadas en Alma-Exlibris

Táboa de contidos

 

1. Normativa de préstamo da BUSC

1.1.Parámetros de circulación

1.2.Táboa de tipos de préstamo

1.3.Política de exemplares

1.4. Préstamo interbibliotecario
 

2. Circulación en Alma

2.1.Acceso aos Servizos ó ususario en Alma

2.2.Fluxos de traballo en Circulación

2.3. Roles
 

3. Usuarios

3.1.Tipoloxía  e definición de usuarios na BUSC

3.2. Identificación de usuarios en Alma

3.3. Rexistro de usuarios

3.4. Altas e baixas

3.5. Incidencias


4. Servizo de préstamo

4.1. Terminoloxía

4.2. Préstamos

4.3. Devolucións

4.4. Renovacións


5. Mostradores de préstamo

5.1. Mostradores en Alma

5.2. Xestión  das reservas no Mostrador de préstamo

5.3. Mostrador de lectura en sala

6. Solicitudes

6.1. Solicitudes e ordes de traballo en Alma

6.2. Xestionar solicitudes e procesos de exemplar

6.3.Solicitude de reserva física do exemplar

6.4. Solicitude de dixitalización

6.5. Solicitude de compra

6.6. Ordes de traballo


7. Bibliografías recomendadas

7.1.Terminoloxía

7.2. Roles

7.3. Cursos

7.4.Listas de lectura

7.5. Citas

7.6. Visualización en Iacobus

             8. Contacto