Skip to Main Content

Portal da Investigación USC

Que pode descargar o investigador/a

Ademáis de editar información do seu perfil, solicitar á biblioteca que inclúa novas publicacións da súa autoría, textos completos ou datos de investigación, o autor/a pode realizar distintos tipos de descargas desde o seu perfil.

  • Descarga das súas publicacións e de indicadores en distintos formatos.
  • Descarga, por parte da persoa responsable dun grupo de investigación, da produción do grupo. Están dispoñibles dúas descargas diferentes: documentos e documentos máis indicadores.
  • Descarga do seu Impacto Normalizado.
  • Descarga do seu CVN.

1. Descarga das súas publicacións e indicadores en distintos formatos 

Para a descarga das publicacións do autor en distintos formatos, o investigador/a debe ir a "Publicacións" e realizar a descarga de todas as publicacións ou das seleccionadas previamente.

Para executar a descarga, debe clicar na frecha de descarga que se atopa no extremo da dereita e seleccionar o tipo de descarga e formato 

Descargar publicacións: portal

2. Descargas das publicacións asociadas ao Grupo do que o autor é responsable:

Os autores/as que son responsables dun Grupo de Investigación terán un apartado no menú lateral da esquerda chamado "Grupos de Investigación". 

Posteriormente, poderá marcar todas as publicacións do grupo picando sobre a frecha da dereita ou seleccionalas.. Despois indicará que tipo de descarga desexa: datos bibliográficos ou datos bibliográficos máis indicadores. Tamén terá que seleccionar o formato de descarga.

 

descargar publicacións grupos investigacion

3. Descarga do seu Impacto Normalizado.

Desde a área de informes do autor, o propio investigador poderá realizar uhna descarga do seu impacto normalizado, que toma como fonte de datos as súas publicacións en Scopus e segue as instruccións publicadas do Ministerio de Ciencia e Innovación: 

Descargar publicacións 3

No caso de autores con varias áreas, elixirase a máis favorable no cómputo do IN. É dicir, escollerase a área con máis citas mundiais para obter o impacto máis favorable ao autor. Para poder xerar o informe o autor/a debe ter en Scopus, polo menos, un artigo de revista ou revisión entre os anos 2015-2018. Se conta con varias páxinas en Scopus, só se realizará o cálculo de acordo ás publicacións que aparezan na súa páxina Scopus seleccionada como preferida.

4. Proceso de descarga do CVN

Únicamente os investigadores poderán descargar o seu CVN identificándose e editando o seu perfil no Portal. 

Editar perfil

 

Na  columna esquerda ir a Informes e seguidamente, na dereita, a Obter CVN.

Informes Portal de Investigación

Obter cnv portal de investigación

A primeira vez que se faga a descarga aparecerá a caixa baleira (non records found).

 

Picar en Nova descarga  e optar por completo. A descarga do pdf iniciarase inmediatamente.