Skip to Main Content

Portal da Investigación USC

Asociar publicacións a proxectos

O autor/a pode indicar se as súas publicacións están vinculadas con algún proxecto incluido no Portal. Para facelo, o proxecto ten que estar cargado previamente mediante un ficheiro así como todos os membros. Deste xeito, cando o investigador/a está nunha publicación e elixe "relacionar cun proxecto", o sistema só lle amosará nos que aparece él como membro e os que poidan coincidir por data.

 

Asociar publicacións

Nesta imaxe podemos ver as diversas opcións que o investigador/a atopa ao entrar en cada un dos seus traballos para poder engadir ou relacionar.