Skip to Main Content

Portal da Investigación USC

Estrutura

O Portal organiza o seu contido en:

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Información sobre a actividade investigadora dos Grupos de Investigación da USC, organizada por centros singulares, departamentos, institutos, facultades e agrupacións estratéxicas de I+D+i.

Grupos de investigación

INVESTIGADORES/AS:

Os investigadores/as poden localizarse por nome ou facendo a busca por centros singulares, departamentos, institutos, facultades, agrupacións estratéxicas de I+D+i da USC, e tamén por áreas de coñecemento.

Investigadores

Tamén podemos facer a busca por especialistas nun determinado campo

Especialistas 1 : portal de investigaciónEsepcialistas Portal de investigación          

RESULTADOS:

Produción científica,acceso aberto, teses da universidadede, colaboracións, patentes e indicadores globais da USC.Resultados da busca no Portal de Investigación