Skip to Main Content

Portal da Investigación USC

Indicadores globais

Indicadores globais de número de citas recibidas polos investigadores/as en Scopus, en Dialnet Métricas e relación das revistas nas que publican. Tamén se amosan gráficamente os indicadores globais da USC correspondentes a Journal Citation Reports, SCImago Journal Rank, Índice Dialnet de Revistas e Clasificación Integrada de Revistas Científicas.

Resultados indicadores globais