Ir ao contido principal

reBUSCa - Guía de uso

Explicación de como crear guías, editalas e publicalas en reBUSCa

Esta guía é un manual para xestionar as guías reBUSCa. Trátase de estandarizar a estrutura do contido e o deseño da información.

Iniciar sesión en LibApps / LibGuides

Para iniciar sesión en LibApps debemos ir a:

https://usc-gal.libapps.com/libapps/login.php

e introducir o noso nome de usuario e contrasinal.

        LibGuides - Iniciar sesión

 

Para ir a LibGuides, utilizar o menú da parte superior esquerda:

        LibGuides - LibApps

 

Ou dende os accesos rápidos picar en reBUSCa:

 

Ir a LibGuides

Tipos de usuarios

Hai tres niveis de permisos en LibGuides:

Administradores (Admin users): estes usuarios poden crear contido, editar todo o contido do sistema e xestionar o sistema e a configuración.

Usuarios habituais (Regular users): estes usuarios poden crear, publicar e editar o seu propio contido. Tamén poden ser revisores de guías. Membros do grupo Guías e Titoriais

Editores (Editor users): estes usuarios só poden editar guías ás que foron asignados como editores. En principio: todos os demáis usuarios (persoal das bibliotecas de centro, etc.)

Tipos de guías e Grupos

Tipos de guías

 1. Propósito xeral (General Purpose): non pertencen a ningún dos tipos seguintes.
  • Uso: guías sobre servizos, bibliotecas, uso do catálogo, procedementos que deben seguir os usuarios, etc.
 2. Guías de curso (Course Guide): reservadas para titulacións e/ou signaturas (a determinar)
  • Uso: pendente de decidir se se fan guías deste tipo.
 3. Guías de materia (Subject Guide): guías de materia-temáticas
 4. Guías de tema (Topic Guide): para un tema específico
  • Uso: guías de recursos (lista A-Z de recursos), xestores bibliográficos e citas, dereitos de autor, plaxio, bibliometría, letras galegas, exposicións, etc.
 5. Guías internas (Internal Guide): só para uso interno
 6. Guías de plantilla (Template Guide): como base para copiar e facer unha guía a partir delas.

Grupos

As guías poden agruparse en "Grupos" según a súa función, tipoloxía... Os grupos que imos utilizar, de cara aos usuarios, son:

 1. Actividades da BUSC
  • Para: exposicións, mostras bibliográficas, e calquera outra actividade da BUSC que non sexan as Letras Galegas
  • Tipo de guía: Tema
 2. Apoio á docencia e investigación
  • Para: perfís investigadores, preparación de traballos académicos, sexenios, evaluación da actividade investigadora, a docencia e a edición académica...
  • Tipo de guía: Tema - Propósito xeral
 3. Día das Letras Galegas
  • Guías anuais
  • Tipo de guía - Tema
 4. Guías de axuda da BUSC
  • Para: principalmente para o indicado no tipo de guía: propósito xeral
  • Tipo de guía: Propósito xeral - Tema
 5. Guías de traballo da BUSC
  • Para: procedementos e guías de traballo do persoal da BUC
  • Tipo de guía: Tema
 6. Guías de materias
  • Tipo de guía: Materia
 7. Titoriais sobre os recursos
  • Para: guías de recursos, xestores bibliográficos (ex. RefWorks), e recursos que aínda que non estean no A-Z merecen unha guía.
  • Tipo de guía: Tema