Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Acordos Transformativos

Características do A.T.

 

 O contrato asinado coa editorial Wiley dá acceso ao persoal investigador das institucións participantes á lectura de todas as revistas con modelo de subscrición da editorial. Ademais, permite a publicación en Acceso Aberto nas revistas híbridas (as que combinan artigos baixo subscrición e en acceso aberto) da editorial. Para as  publicacións híbridas, o artigo, que debe ser inédito, ten que ser aceptado a partir do 1 de xaneiro de 2022. Características do modelo:

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC). O número de publicacións aceptadas dependerá do fondo establecido para cada Universidade. 
 • Tipoloxía documental aceptada: 
  • Artigos de investigación primaria
  • Artigos de revisión
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
  • CC-BY (preferiblemente)
  • CC-BY-NC-SA
  • CC-BY-NC-ND
 • Para ser elixible cómpre que o autor de correspondencia empregue a conta de correo electrónico da USC.

Procedemento de solicitude

 

         Listado de títulos elixibles

 • O autor de correspondencia identificarase coa afiliación da USC e empregará a conta de correo institucional.
 • Aceptado o manuscrito trala revisión por pares, o/a autor/a rexistrarase en Wiley Author Services e premerá en Manage Article. 
 • Hai que buscar unha mensaxe da institución, premer en Select Open Access e cumprimentar os datos requeridos.
 • Pedirase a confirmación das axencias financiadoras e a afiliación subministrada no artigo.Feito isto, prémese en Make my article open access.
 • Introdúcense os datos de contacto e prémese en Submit.
 • Tras acreditar a elixibilidade, recibirase un correo de aceptación. O artigo publicarase en acceso aberto. 

Wiley. Guía para autores

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar os descontos nas APCs para publicar en acceso aberto, o enderezo de contacto é accesoaberto@grupos.nube.usc.gal