Ir ao contido principal

Acordos Transformativos

Características do A.T.

 

O contrato asinado coa editorial Wiley dá acceso ao persoal investigador das institucións participantes á lectura de todas as revistas con modelo de subscrición da editorial.

- Por unha banda, permite a publicación en acceso aberto nas revistas híbridas da editorial, cuxos manuscritos sexan aceptados a partir do 1 de xaneiro do 2024.

- Por outra, establécese tamén a publicación nas revistas fully OA, incluíndo nesta modalidade as da editorial  Hindawi.  Os manuscritos teñen que ser enviados a partir do 1 de xaneiro de 2024.

Listados revistas elixibles

 

 A solicitude de APC  para Fully OA -Hindawi compromete os fondos dende o momento do envío do artigo á editorial. No caso de que os achegados pola USC se esgoten, deberá sufragar as APCs o departamento correspondente.

Procedemento de solicitude

Características do modelo:

 

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC). O número de publicacións aceptadas dependerá do fondo establecido para cada universidade. 
 • Tipoloxía documental aceptada: 
  • Artigos de investigación primaria
  • Artigos de revisión
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
  • CC-BY (preferiblemente)
  • CC-BY-NC-SA
  • CC-BY-NC-ND
 • O/a autor/a de correspondencia identificarase coa afiliación da USC e empregará a conta de correo institucional.
 • Aceptado o manuscrito trala revisión por pares, o/a autor/a rexistrarase en Wiley Author Services e premerá en Manage Article. 
 • Tras acreditar a elixibilidade, recibirase un correo de aceptación. 

 Guía para autores/as (revistas híbridas)

 Guía para autores/as (fully OA).

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar os descontos nas APCs para publicar en acceso aberto, o enderezo de contacto é accesoaberto@grupos.nube.usc.gal