Ir ao contido principal

Acordos Transformativos

Características do A.T.

No ano 2021 a CRUE asinou un contrato coa editorial Elsevier que permite ao persoal investigador das institucións participantes a lectura da colección de revistas incluídas en ScienceDirect, ademais da publicación en acceso aberto nas revistas híbridas da Freedom Collection. Destas revistas están explicitamente excluídas os grupos de revistas de Lancet, Cell, Doyma e Clinics. O acordo  finaliza o 31 de decembro de 2024.


Características do modelo:

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC). O número de publicacións aceptadas dependerá do fondo establecido para cada universidade. Tamén este fondo aplicará un desconto do 10% nos APC de revistas Gold OA.
 • A data de aceptación do artigo debe estar comprendida entre o 1/1/2021 e o 31/12/2024.  Os/as autores/as recibirán un correo onde se lles informará da súa elixibilidade no caso de que desexen publicar en aberto. 
 • Tipoloxía documental aceptada: 
  • Artigos de investigación 
  • Artigos de revisión
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
  • CC-BY 
  • CC-BY-NC-ND
 • É obrigatorio empregar a conta de correo electrónico da USC.

Elsevier considera a función da universidade unicamente como “validadora” de que o/a autor/a é elixible, por iso os artigos quedan en aberto desde o momento en que sexa detectado coma elixible pola plataforma e selecciona "publicar en OA". Porén, a universidade ten a capacidade de validar ou invalidar esta elixibilidade.

Revistas elixibles

 

Ademáis dos devanditos títulos estarían dispoñibles os seguintes: 

Journal of Endodontics  ISSN 0099-2399

Journal of Pharmaceutical Sciences  ISSN 1520-6017

Veterinary anaesthesia and analgesia ISSN 1467-2995

Procedemento de solicitude

 

 

Listaxe de títulos elixibles

 

 

Tras a aceptación do artigo o/a autor/a de correspondencia recibe un correo cunha ligazón para seleccionar as opcións de publicación. Para iso hai que premer na opción Complete the Rights and Access Information Form.

 

No seguinte paso seleccionaranse no despregable os datos da afiliación institucional. É importante seleccionar o nome da USC en lugar de escribilo para que a recoñeza correctamente.

 

A continuación complétanse os datos da entidade financiadora.

 

Despois selecciónase a opción Gold Open Access e unha licenza CC entre as dúas que ofrece:

 

Elsevier. Guía de uso para os/as autores/as

Acordo coas institucións membros de CRUE e CSIC

 

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar os descontos nas APCs para publicar en acceso aberto, o enderezo de contacto é accesoaberto@grupos.nube.usc.gal