Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Acordos Transformativos

Características do A.T.

O pasado ano 2021, a CRUE asinou un contrato coa editorial Elsevier que permite ao persoal investigador das institucións participantes a lectura da colección de revistas incluídas en ScienceDirect ademáis da publicación en acceso aberto nas revistas híbridas da Freedom Collection. Destas revistas están explicitamente excluídas os grupos de revistas de Lancet, Cell, Doyma e Clinics. O acordo  finaliza o 31 de decembro de 2024.


Características do modelo:

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC). O número de publicacións aceptadas dependerá do fondo establecido para cada universidade. Tamén este fondo aplicará un desconto do 10% nos APC de revistas Gold OA.
 • A data de aceptación do artigo debe estar comprendida entre o 1/1/2021 e o 31/12/2024.  Os autores/as recibirán un correo onde se lles informará da súa elixibilidade no caso que desexen publicar en aberto. 
 • Tipoloxía documental aceptada: 
  • Artigos de investigación 
  • Artigos de revisión
 • Ademais do Listado de revistas elexibles, na USC están dispoñibles o seguintes títulos para a publicación en Acceso Aberto: 
  • JOURNAL OF ENDODONTICS: ISSN 0099-2399; E-ISSN 1878-3554 
  • JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES: ISSN 1520-6017; E-ISSN 0022-3549
  • VETERINARY ANAESTHESIA AND ANALGESIA: ISSN 1467-2995; E-ISSN1467-2987
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
  • CC-BY 
  • CC-BY-NC-ND
 • É obrigatorio empregar a conta de correo electrónico da USC.

 

Elsevier considera a función da Universidade unicamente como “validadora” de que o/a autor/a é elixible, por iso os artigos quedan en aberto desde o momento en que sexa detectado coma elixible pola plataforma e selecciona "publicar en OA". Porén, a universidade ten a capacidade de validar ou invalidar esta elixibilidade.

Procedemento de solicitude

 

 

Listaxe de títulos elixibles

 

 

Tras a aceptación do artigo o/a autor/a de correspondencia recibe un correo cunha ligazón para seleccionar as opcións de publicación. Para iso hai que premer na opción Complete the Rights and Access Information Form.

 

No seguinte paso seleccionarase no desplegable os datos da afiliación institucional. E importante seleccionar o nome da USC e lugar de escribir para que a recoñeza correctamente.

 

A continuación complétanse os datos da entidade financiadora.

 

Despois selecciónase a opción Gold Open Access e unha licenza CC entre as dúas que ofrece:

 

Elsevier. Guía de uso para os/as autores/as

Acordo coas institucións membros de CRUE e CSIC

 

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar os descontos nas APCs para publicar en acceso aberto, o enderezo de contacto é accesoaberto@grupos.nube.usc.gal