Ir ao contido principal

Acordos Transformativos

Características do A.T.

No ano 2021, a CRUE asinou un contrato coa editorial ACS que permite ao persoal investigador das institucións participantes (entre as que se atopan as tres universidades galegas, a través do CISUG) a lectura e publicación na colección de revistas híbridas e Au Journals (Gold Open Access) da editorial, excepto na revista ACS Omega, que só permite a lectura.

O acordo é por catro anos e finaliza o 31 de decembro de 2024.

 

Características do modelo:

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC).
 • O número de publicacións aceptadas dependerá do fondo establecido para cada universidade. 
 • Data de aceptación do artigo ata o 31/12/2024.
 • Tipoloxía documental aceptada: artigos de investigación. 
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar: CC-BY. 
 • É obrigatorio empregar a conta de correo electrónico da USC.

Listaxe revistas elixibles

Procedemento de solicitude

 • Acceso aos títulos elixibles
 • O/a autor/a de correspondencia identificarase coa afiliación da USC e empregará a conta de correo institucional ao enviar o artigo na páxina da revista elixida.
 • Aceptado o artigo para a súa publicación o/a autor/a recibe un correo cunha ligazón para completar o Journal Publishing Agreement (JPA)
 • Seleccionar: Publicar en acceso aberto e asinar o acordo de publicación.
 • Premer en: Order Open Access, para acceder ao Copyright Clearance Center RightsLink®. 
 • Seleccionar: Seek Funding from Your Institution/Agreement.

 

 •  En Charges Estimate revisar os datos do acordo asinado.
 • A continuación é necesario crear unha conta na plataforma, se aínda non se fixo, para completar o proceso de solicitude de financiamento. Esta conta é diferente da de ACS.
 • Revisar a solicitude. Os datos de facturación son os da institución ou consorcio que firmou o acordo transformativo. Aceptar os Termos e Condicións de ACS e premer en Submit for Approval.

 

 • Aprobada a solicitude o/a autor/a recibirá un correo electrónico de confirmación. O artigo publicado indicará a licenza de uso público seleccionada para o acceso aberto.

 

ACS. Guía para autores/as

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar os descontos nas APCs para publicar en acceso aberto, o enderezo de contacto é accesoaberto@grupos.nube.usc.gal