Ir ao contido principal

Acordos Transformativos

Características do A.T.

 

O acordo con Cambridge University Press(CUP) dá acceso á lectura de todas as revistas da editorial e, ademais, permite aos/ás autores/as publicar en Acceso aberto, tanto en revistas híbridas coma nas revistas Gold OA.

O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC) para un número ilimitado de artigos por ano sempre que se cumpran os criterios de elixibilidade.

As condicións necesarias para ser elixible son:

 • O/a autor/a de correspondencia debe pertencer á USC e identificarse como tal mediante o seu correo institucional.
 • Ser investigación orixinal. Os tipos de publicación incluídos no acordo son:
 • artigos de investigación
 • artigos de revisión
 • comunicacións breves
 • informes breves
 • reportes de caso
 • comunicacións de congresos
 • Ser aceptado para publicación entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2024, nunha das revistas cubertas polo acordo. Acceso listados Revistas 
 • Asinar o acordo de publicación en acceso aberto seleccionando unha licenza Creative Commons entre as que se poden empregar:
 • CC-BY
 • CC-BY-NC-SA
 • CC-BY-NC-ND

 

Procedemento de solicitude

Listaxe de títulos elixibles (elixir o país e o nome da institución)

 • O/a autor/a de correspondencia identificarase coa afiliación da USC e empregará o correo institucional ao enviar o artigo na páxina da revista elixida.
 • Aceptado o manuscrito trala revisión por pares, o/a autor/a recibirá da editorial un correo con instrucións relativas á publicación en acceso aberto e as APCs e licenzas correspondentes.
 • A tramitación realizarase a través da plataforma Rightslink.
 • Completada a solicitude, o/a autor/a recibirá un correo da editorial no caso de que sexa aceptando o desconto.
 • Se o/a autor/a non elixe a opción de acceso aberto, pero o sistema detecta que pertence á algunha das universidades do CISUG, recibirá un correo indicándolle que pode acollerse a esta opción e publicar retroactivamente o artigo en acceso aberto.

Guía da CUP para o pago APC

Acordo da editorial coa Universidade de Santiago de Compostela 

Recursos de Acceso aberto para autores/as na páxina da CUP

 

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar os descontos nas APCs para publicar en acceso aberto, o enderezo de contacto é accesoaberto@grupos.nube.usc.gal