Ir ao contido principal

Acordos Transformativos

Características do A.T.

 

No mes de xuño de 2021 activouse o acordo asinado pola CRUE coa editorial Springerque permite ao persoal investigador das institucións participantes (entre as que se atopan as tres universidades galegas, a través do CISUG) a publicación en acceso aberto nas 2.020 revistas híbridas de Springer&ADIS. 

O acordo é por catro anos, finaliza o 31 de decembro de 2024.

Características do modelo:

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC). O número de publicacións aceptadas dependerá do fondo establecido para cada Universidade. 
 • A tipoloxía documental aceptada son os artigos de investigación.  
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
  • CC-BY 
  • CC-BY-NC
 • É obrigatorio empregar a conta de correo electrónico da USC.

Listaxe títulos elixibles

Procedemento de solicitude

 

 • Tras ser aceptada a publicación, o/a autor/a de correspondencia recibirá un correo coa ligazón ao formulario My Publication, que deberá completar - Publishing Agreement.
 • Existen tres xeitos, por orde de preferencia, de que se recoñeza a elixibilidade no pago da APC:  
 1. Seleccionar a institución.  
 2. Completar o formulario empregando a conta de correo institucional, o que garantirá o recoñecemento automático como elixible.
 3. Por último, tamén se usa a localización, ao utilizar a rede insitucional cando se cubre o formulario.

 

 • Na primeira páxina do formulario hai que seleccionar a universidade/institución de afiliación dunha lista despregable .  
 • Se o/a autor/a é identificado/a como elixible, aparecerá unha mensaxe de benvida con máis información sobre o acordo Open Access.
 • Por defecto aparece marcada a opción Open Access, premendo na etiqueta "Yes, submit for approval" para continuar co proceso.
 • Cando a institución confirme a aprobación do artigo, a editorial comunicará cun correo electrónico a publicación sen cargos. 
 • No correo enviarase unha ligazón para seleccionar a licenza adecuada, que deberá ser lida e aceptada na plataforma. Tras completar o proceso, será posible descargar unha copia da licenza de publicación, a cal tamén se recibirá por correo electrónico.

Springer. Guía para autores/as 

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar os descontos nas APCs para publicar en acceso aberto, o enderezo de contacto é accesoaberto@grupos.nube.usc.gal