Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Acordos Transformativos

Características do A.T.

 

As tres universidades galegas, a través do CISUG, asinaron en decembro de 2020 un contrato coa Oxford University Press (OUP) que dá acceso á lectura de todas as revistas con modelo de subscrición da editorial. Ademais, permite a publicación en Acceso aberto tanto nas revistas híbridas (combinan artigos baixo subscrición e en acceso aberto) coma Gold OA.  


Características do modelo:

 • O modelo cobre o 100% das taxas de publicación (APC) para un número limitado de artigos por ano. 
 • A data de aceptación do artigo debe estar comprendida entre o 1/1/2022 e o 31/12/2022. 
 • Tipoloxía documental aceptada: 
  • Artigos de investigación
  • Artigos de revisión
  • Actas de congresos
 • Permítese a publicación nas revistas Fully OA e híbridas da OUA.
 • Tipos de licenzas Creative Commons que se poden empregar:
  • CC-BY
  • CC-BY-NC
  • CC-BY-NC-ND
 • É obrigatorio empregar o correo electrónico da USC.

Procedemento de solicitude

 

         Listaxe de títulos elixibles

 • O/A autor/a de correspondencia identificarase coa afiliación da USC e empregará a conta de correo institucional.
 • Aceptado o manuscrito trala revisión por pares, o/a autor/a recibirá un correo do equipo de produción da OUP cunha ligazón ao sistema en liña de licenzas e pago das APC.
 • O procedemento é que indica na infografía e que se resume en cinco pasos:
 1. Acceder ao sistema como usuario de Oxford Academics ou rexistrar unha conta nova.
 2. Seleccionar o tipo de licenza  e aceptar os termos.
 3. Confirmar o acordo de copyright e a xestión dos pagos (poden existir outros cargos de edición ademais dos APCs).
 4. Escoller a opción "Consorcio interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia" no selector "Open Access Prepayment Account" e seleccionar "Refer Charges". 
 5. Proporcionar información do/a autor/a de correspondencia e detalles sobre o financiamento da investigación (introducir N/A se non aplica) e premer en "Complete Referral" para enviar.

 

OUP Open Access Account. Guía de uso para os/as autores/as

 

Para calquera dúbida sobre os requisitos ou o procedemento para solicitar os descontos nas APCs para publicar en acceso aberto, o enderezo de contacto é accesoaberto@grupos.nube.usc.gal