Ir ao contido principal

Dereitos de autor e acceso aberto

Iconas de Creative Commons

Creative Commons é unha organización internacional sen ánimo de lucro que ofrece un sistema flexible de dereitos de autor. Dentro do marco legal vixente, permite ás persoas autoras a posibilidade de especificar as condicións baixo as que permiten a terceiras persoas usos das súas obras. 
As licenzas Creative Commons dispoñen de catro elementos básicos:

 

Licenzas Creative Commons

Cos elementos anteriores constrúense seis tipos de licenzas:

Máis información en: CreativeCommons.org

Licenza Minerva

Minerva aplica ordinariamente a licenza Creative Commons do tipo “Recoñecemento-Non comercial-Compartir igual” aos documentos nos que os dereitos de explotación corresponden á USC”, agás os casos que se determinen pola Comisión do Repositorio.