Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Dereitos de autor e acceso aberto

Acceso aberto

Open access ou acceso aberto é aquel que permite o libre acceso aos recursos dixitais derivados da produción científica ou académica sen barreiras económicas ou restricións derivadas dos dereitos de copyright sobre os mesmos. Esta produción engloba non só artigos publicados en revistas, senón tamén  outro tipo de documentos como obxectos de aprendizaxe, imaxes, datos, documentos audiovisuais, etc. O acceso é  en liña a través de Internet, e agás limitacións  tecnolóxicas e de conexión á rede do usuario, non debería estar restrinxido por outro tipo de imposicións (Peter Suber, 2006).

Dúas vías:

  • Ruta dourada ou publicación en revistas open access
  • Ruta verde ou difusión a través de repositorios (temáticos, institucionais, etc.)