Ir ao contido principal

Crear un perfil de Google Académico

Introdución

Google académico é un buscador consolidado. Ademais de indizar unha gran cantidade e variedade de documentos de carácter científico, ofrece outros servizos de interese. Un deles é a recollida das diferentes versións dun documento nun único rexistro e ofrecer as citas recibidas. Outro dos servizos é a creación de perfís de autoría.

Só a través de la creación dun perfil as persoas autoras poden facer un seguimento das citas recibidas e as métricas que Google Académico ofrece. Tendo en conta que Google Académico analiza artigos de revista, teses, libros, capítulos de libros e outros tipos de documentos que non son indizados por outros servizos de citación como Web of Science ou Scopus, convértese nunha fonte interesante para atopar citas.

Que é

Un perfíl de autoría é un sistema de identificación e agrupamento de información mediante o cal aparecen nunha única páxina web:

 • Datos biográficos do autor/a: nome completo e información da súa vinculación institucional
 • Información da súa área de investigación, expresada en forma de palabras chave, coautorías, e afiliación
 • As súas publicacións
 • Un informe de citas que presenta unha análise bibliométrica da súa labor investigadora, baseada nas citas recibidas

exemplo de perfil en Google Académico

 

Por que é importante ter un perfil

Cando un autor/a ten creado un perfil e o establece como “público”, o seu nome aparece integrado no buscador. Así, ao facer unha busca en Google Académico, o seu nome aparece de xeito diferenciado como primeiro resultado da busca.

Tanto a persoa autora, coma a institución se benefician deste servizo:

Vantaxes para o persoal investigador

 • O perfil é xestionado totalmente pola persoa autora. Ademais é doado de empregar e de actualizar
 • Permite a compilación de publicacións. Tamén daquelas que non foron indizadas nas fontes máis habituais como Scopus ou Web of Science
 • Aumenta a visibilidade do investigador/a, fortalecendo a súa reputación dixital e promocionando as súas publicacións
 • Facilita a recuperación de citas recibidas e permite establecer alertas de citas
 • Permite xestionar a bibliografía, podendo exportala mediante ficheiros BibText a diferentes xestores bibliográficos, como RefWorks, Mendeley, Zotero etc. ou incorporalas a perfís como ORCID

Vantaxes para a universidade

 • Aumenta a visibilidade web da produción científica institucional
 • Mellora o posicionamento en rankings

busca e visualización dun perfil en Google Académico

Outros perfís e identificadores

Perfís e identificadores facilitan a identificación das persoas autoras, eliminan ou mitigan a posibilidades de erros na asignación de publicacións e favorecen a xestión da identidade dixital.

Entre os perfís máis completos:

Bibliografía

Delgado López‐Cózar, E., Robinson‐García, N., & Torres‐Salinas, D. (2014). The Google Scholar experiment: How to index false papers and manipulate bibliometric indicators. Journal of the Association for Information Science and Technology65(3), 446-454.

Google Scholar Citations

Google Scholar Citations (2020). Guías de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Recuperado de:  Guía de investigación en Humanidades: Google Scholar Citations  

Martín-Martín, A., Thelwall, M., Orduna-Malea, E., & López-Cózar, E. D. (2020). Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science, and OpenCitations’ COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations. arXivpreprint arXiv:2004.14329

Morcillo, Y. (2017). Da visibilidad a tus publicaciones. Blog Investiga UNED. Recuperado de: Da visibilidad a tus publicaciones con Google Scholar Citations