Ir ao contido principal

Crear un perfil de Google Académico

Consultar e usar o perfil

Acceso ás citas

Para acceder á páxina principal do teu perfil, entra a “Mis citas” (Google Scholar Citations).

acceso a citas Google Académico

 

Uso do perfil de Google Académico

A URL do teu perfil pode engadirse á firma de correo institucional ou consignarse  nas webs doutros identificadores. Así damos unha visión unificada de todos os perfís.

engadir URL do perfil de Google Académico

 

Crear alertas

Alertas temáticas

Podemos recibir alertas dos temas que nos interesen. Accedemos ao menu de  “Alertas” e indicamos un tema en “Consulta de alerta” )

menu alertas temáticas         crear alertas temáticas

Seguimento doutros perfiles

É é posible recibir un aviso cando alguén siga o noso perfil ou cando se nos cite. Na opción “Seguir”, ofrécense varias opcións para estar ao día da información dun determinado perfil (Seguir a este autor):

  • Novos artigos no meu perfil
  • Hai novas citas sobre os meus artigos
  • Artigos recomendados

creación de alertas

Exportar referencias

Para exportar a información bibliográfica das publicacións. Os formatos de exportación dispoñibles son: BibTeX, EndNote, RefMan e CSV.

formatos de exportación

 

Son diferentes opcións que permiten a importación a programas de xestión da bibliografía.

Tamén son aptos para exportar as referencias a outros identificadores, co conseguinte aforro de tempo.

Consulta a Guia de ORCID para exportar de Google académico a ORCID.