Ir ao contido principal

Crear un perfil de Google Académico

Introdución

Para que a información bibliográfica pase a formar parte do perfil dun autor/a cómpre que esté dispoñible en Google Académico. E decir, é preciso que os artigos ou demáis documentos fosen indizados por Google Académico previamente. É a persoa autora, quen ten que buscalos e reunilos baixo o seu perfil.

O desexable é que ter un perfil completo, actualizado e limpo. A unificación é fundamental para reunificar as métricas. Poden darse varias anomalías: que as publicacións aparezan duplicadas, publicacións nosas asignadas a outra persoas, que se nos asignen publicacións que non son nosas, que ou que non estean dispoñibles en Google Académico. Unha vez resoltas, as métricas aparecerán corrixidas de inmediato.

Ten en conta que es responsable da información que figura no teu perfil. O uso fraudulento que poidas facer das métricas recollidas, por exemplo engadindo publicacións que non son túas, pode constituir un delito.

Engadir publicacións

A incorporación de rexistros pode facerse tanto no momento de crear a conta coma posteriormente, sendo conveniente a actualización do perfil cada vez que teñamos unha nova publicación. Por isto último é importante crear alertas e configurar a actualización de modo manual.

Unha vez realizado o rexistro podemos recuperar as nosas publicacións:

  • Da lista que Google Académico propón a partir dun nome de autor/a.
  • Buscando os títulos dos artigos en Google Académico e engadíndoos ao noso perfíl.

como engadir artigos

A medida que se engaden artigos, aparecen as funcións “Añadir“, “Combinar“, “Eliminar” e “Exportar

menu combinar/eliminar/expostar

Editar e corrixir

É posible editar un rexistro para corrixilo ou ampliar unha información escasa. Isto é especialmente interesante se queremos aproveitar esa información para exportar como ficheiro bibliográfico.

Corrixe os erros ortográficos, recolle o nome en todas as coautorías ou amplía información de numeración (volume, número) no caso das revistas. Observa que cada tipo de material precisa campos bibliográficos diferentes.

menu de edición de datos bibliográficos

Lembra “Gardar” sempre despois de cada corrección.

Se por erro se eliminou un rexistro, é posible recuperalo coa opción “Ver lixo” (“View Trash“) e “Restaurar“.