Ir ao contido principal

ORCID

Biografía

Pode engadir unha breve información biográfica para favorecer a identificación unívoca.

editar biografía

 

Educación e titulacións

Pódense engadir as titulacións académicas seleccionando a institución onde se obtiveron e especificando titulación e datas.

editar educación e titulacións

Afiliación institucional (emprego)

Neste apartado pode indicar as diferentes institucións nas que traballa ou traballou. Debe seleccionar no despregable “Universidade de Santiago de Compostela” na forma máis sinxela para favorecer a normalización de todos os rexistros da USC.

editar formas correctas emprego USC

Hai que engadir despois os datos dos departamentos, institutos etc. no lugar axeitado. Pode engadir máis dunha afiliación se mantivo vinculación con outros organismos ou institucións.

editar campos en agregar empleo