Ir ao contido principal

ORCID

Scopus

Na sección Obras  prema "Añadir trabajos" ou o botón para engadir obras seguido de "Buscar y enlazar".

accso menú importación

A continuación seleccione a opción Scopus.

importación Scopus

Para a conexión con Scopus é preciso conceder unha autorización.

autorización Scopus

Unha vez autorizado o acceso realice unha busca polo nome do autor e complete o proceso cos seguintes pasos:

pasos importación Scopus

 1. Seleccione o perfil.
 2. Elixa, dentro das variantes que se atopan en Scopus, o nome preferido para o perfil.
 3. Revise e marque as publicacións que se desexan transferir a ORCID.
 4. Revise os datos do perfil. Se realiza algunha modificación os cambios serán enviados a Scopus para que se actualicen.
 5. Introduza o seu correo electrónico para enviar o AuthorID de Scopus a ORCID. Así quedará incluído no apartado “Outras ID” do perfil de ORCID.
 6. Confirme a lista de publicacións para enviar a ORCID.
 7. A lista de publicacións importadas aparecerán de forma inmediata no rexistro de ORCID. Por defecto están configuradas como privadas, para facelas visibles terá que marcalas como públicas coa opción “Todos”. É aconsellable que as obras sexan públicas para conseguir maior visibilidade. 

opcións de privacidade ORCID

ResearchID

O asistente para a importación está temporalmente deshabilitado debido a migración a Publons. Para importar as súas contribucións debe entrar na súa conta de Publons, e localizar as súas publicacións na Web of Science. A importación realízase dende Publons, para o que debe:

 1. Dirixirse á páxina de configuración dos permisos (Permissions Settings
 2. Premer a opción de vinculación con ORCID ("Link your ORCID").
 3. Unha vez realizada, hai que volver á páxina de permisos para conceder unha autorización a través da selección "Grant Publons permission to update your ORCID works".
 4. Confirmar a autorización.
 5. Premer en "Export Publications to ORCID now" para  que se inicie a exportación.

Unha vez incorporadas as referencias é posible definir o nivel de privacidade e determinar quen pode visualizar cada un dos rexistros. O aconsellable é que as obras sexan públicas para mellorar a visibilidade.

opcións de visibilidade ORCID

Google Académico

Na páxina de Google Académico acceda á súa conta ou perfil.

acceso perfil de Google Académico

Unha vez no seu perfil seleccione o/s artigo/s que desexa exportar e elixa BibTex entre as opcións para exportar que se ofrecen.

opcións de importación Google Académico

Despois de gardar no seu PC o ficheiro coa extensión .bib xerado desde Google Académico deberá iniciar sesión en ORCID e no apartado Agregar obras seleccionar a opción Enlace BibTex.

importar con ficheiro BibText en ORCID

Na pantalla seguinte elixa “Seleccionar archivo”, localice o ficheiro BibTex no seu PC e prema Abrir para envialo ao seu perfil de ORCID.

selección arquivo extensión .bib

Para finalizar debe gardar cada referencia de forma individual ou todas á vez coa opción “Guardar todos” para incorporalas definitivamente no seu perfil de ORCID.

gardar todas as publicacións importadas

Unha vez incorporadas as referencias é posible definir o nivel de privacidade para determinar quen pode visualizar cada un dos rexistros. O aconsellable é que as obras sexan visibles por todos para mellorar a visibilidade.

privacidade

CrossRef

Dende o seu perfil en ORCID, nsección Obras  prema "Añadir trabajos" ou o botón para engadir obras seguido de "Buscar y enlazar".

acceso a Buscar y enlazar

Seleccione CrossRef Metadata Search entre as diferentes bases de datos.

selección CrossRef

Para que a exportación de referencias sexa posible é necesario autorizar a conexión coa base de datos.

autorización acceso CrossRef

 

CrossRef executa unha busca de publicacións en función dos datos que figuran no seu perfil de ORCID (variantes de nome, afiliación institucional), pero é moi posible que os  resultados inclúan traballos que non sexan propios. Refine a busca limitando os resultados por disciplina ou por publicación (revistas nas que vostede publicou).

Finalmente seleccione o  traballo correspondente para que sexa engadido á lista de publicacións en ORCID.

engadir traballos a ORCID

Se o  artigo  xa figura no  seu perfil de ORCID  (como  resultado  dunha importación manual ou procedente doutras bases de datos) CrossRef informará desta circunstancia.

Unha vez incorporadas as referencias, é posible definir o nivel de privacidade e determinar quen pode visualizar cada un dos rexistros. O aconsellable é que as obras sexan públicas para mellorar a visibilidade.

opcións de visibilidade ORCID

Dialnet

Acceda a Dialnet e na lapela Autores busque o seu nome.

busca autores en Dialnet

 

Seleccione os artigos que desexa importar e prema en Selección e na opción BibTex para obter un arquivo coas referencias seleccionadas. Se realiza a selección dende un equipo externo á USC deberá ter unha conta de Dialnet.

seleccionar publicacións

Despois de gardar o ficheiro coa extensión .bib no seu PC deberá iniciar sesión en ORCID e seleccionar a opción Enlace BibTex.

menu importación BibTex en ORCID

Na pantalla seguinte elixa “Seleccionar archivo”, localice o ficheiro BibTex no seu equipo e prema Abrir para envialo ao seu perfil de ORCID.

arquivo .bib importacion BibTex

 

Para finalizar debe gardar cada referencia de forma individual ou todas á vez coa opción “Guardar todos” para incorporalas definitivamente no seu perfil de ORCID.

Gardar todas as publicacións

Unha vez incorporadas as referencias, é posible definir o nivel de privacidade e determinar quen pode visualizar cada un dos rexistros. O aconsellable é que as obras sexan públicas para mellorar a visibilidade.

opcións de visibilidade ORCID