Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

ORCID

Importación manual

No menú de Agregar obras escolla "Enlazar manualmente".

menu de importación manual

 

Cumprimente os datos do formulario que aparece elixindo a opción “Enlazar manualmente”. Ao finalizar prema en “Agregar a la lista” e garde os cambios.

formulario de datos

 

A publicación quedará engadida no apartado Obras.

Vista das publicacións incorporadas

Unha vez incorporadas as referencias, é posible definir o nivel de privacidade para determinar quen pode visualizar cada un dos rexistros. O aconsellable é que as obras sexan públicas para mellorar a visibilidade.

opcións de visibilidade ORCID