Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

ORCID

Opcións de privacidade

Cada unha das seccións e elementos dun perfil ORCID poden configurarse individualmente para permitir ou restrinxir a súa visibilidade.

As opcións de visibilidade son tres:

  1. Todos (público)
  2. Persoas de confianza (inclúe institucións, non só individuos)
  3. Só eu (privado)

iconos de privacidade ORCID