Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Curso Avanzado de Formación en Competencias en Información

Materiais

  • Módulos temáticos en formato Libro de Moodle, con posibilidade de descarga para o seu arquivo por parte do estudantado.
  • Anexos e titoriais en pdf sobre os temas que se tratan
  • Ligazóns de interese
  • Bibliografía