Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Curso Avanzado de Formación en Competencias en Información

Información Xeral

Alumnado da materia de Traballo de Fin de Grao

O curso desenvolverase nunha contorna virtual.

A duración do curso será de catro semanas, cunha inversión en tempo do alumno de 25 horas.

​O curso organizase en seis módulos cos contidos e as tarefas correspondentes, de carácter obrigatorio.