Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Curso Avanzado de Formación en Competencias en Información

Contidos

Os contidos distribúense en 6 módulos,  que se axustan aos obxectivos propostos e competencias de acordo a un nivel avanzado.

1.  Que necesito aprender e para que cara ao Traballo de Fin de Grao (TFG)

2.  A biblioteca universitaria (BUSC). Recursos TIC da USC á túa medida

3.  Buscar información

4.  Avaliar e organizar a información

5.  Tratar a información. Como elaborar un traballo de Fin de Grao (TFG)

6.  Comunicar e difundir a información