Skip to Main Content

FAQs BUSC

Existe cursos sobre manexo e recursos da BUSC?

Si. A biblioteca ofrece un plan de formación dirixido a afondar no coñecemento dos servizos bibliotecarios e dos recursos de información.

Como podo inscribirme nun curso de formación?

A través da páxina do contacto de cada biblioteca.

Como podo acceder á oferta formativa?

Pode consultar a oferta formativa na intranet da biblioteca, no calendario de cursos, onde se especifican o contido, o centro e as datas de realización para os niveis básico e avanzado.

Existe a posibilidade de solicitar unha formación a medida?

Alumnado, profesorado e persoal investigador poden solicitar formación a medida sobre recursos de información, servizos, temas ou ferramentas de traballo do seu interese. Deberán poñerse en contacto coa biblioteca para perfilar os contidos do curso, calendario, infraestructura tecnolóxica requerida,...