Ir ao contido principal

Curso Básico de Formación en Competencias en Información

Recursos Tecnolóxicos e Humanos

 • Plataforma de aprendizaxe Moodle (Campus virtual da USC).
 • Ferramentas de comunicación: mensaxería e Foros.
  • O foro, un instrumento moi útil para o intercambio de información entre os participantes no curso, será o medio principal para comunicarse co profesorado/formador.
  • Establécese un Taboleiro de novas para avisos e incidencias no desenvolvemento do curso por parte do profesorado.
  • Outro Foro de dúbidas e suxestións para facer consultas aos profesores titores. Calquera intervención será respondida nun prazo máximo de 48 horas, tendo en conta que as fins de semana e días festivos non son lectivos.
  • E un Foro temático, incluído no módulo 7, que se inicia co plaxio na publicación científica como tema de debate. As intervencións son obrigatorias e serán tidas en conta na avaliación final do curso.
  • A mensaxería reservase para aqueles casos nos que deba salvagardarse a privacidade do alumnado.
 • Titorización por parte do persoal da biblioteca e do profesorado colaborador.
 • Apoio técnico do Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe (CeTA) e da ATIC.