Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Curso Básico de Formación en Competencias en Información

Información Xeral

  • Dirixido ao alumnado de primeiros cursos de grao
  • O curso desenvolvese a través do Campus Virtual da USC.
  • A súa duración é de 4 semanas, cunha inversión en tempo do alumno de entre 25 e 30 horas, dependendo das habilidades previas e da dificultade que lle supoña a comprensión dos temas e a realización dos exercicios e/ou tarefas de avaliación.
  • A formación organízase en dez módulos, cos contidos teóricos e as tarefas correspondentes, de carácter obrigatorio.
  • Inclúe unha visita á Biblioteca da Facultade a realizar ao comezo do curso.