Ir ao contido principal

Curso Básico de Formación en Competencias en Información

Competencias

A UE integra as CI dentro da Competencia Dixital , e define esta como unha das oito competencias chave que todo estudante debe ter adquirido ao rematar a súa formación académica.

O alumnado asume que saber xestionar información é unha práctica transversal que debe completar o seu proceso de formación na universidade, práctica que lle facilita o estudo, axúdalle a investigar, e a realizar traballos académicos cunha metodoloxía científica.

O documento europeo DIGCOMP establece 21 Competencias Dixitais, repartidas en 5 Áreas:

ÁREA 1: Información e tratamento de datos

C1. Navegación, procura e filtrado de información, datos e contidos dixitais

C2. Avaliación de información, datos e contidos dixitais

C3. Xestión de información, datos e contidos dixitais

ÁREA 2: Comunicación e colaboración

C4. Interacción mediante tecnoloxías dixitaisç

C5. Compartir mediante tecnoloxías dixitais

C6. Participación social mediante tecnoloxías dixitais

C7. Colaboración mediante tecnoloxías dixitais

C8. Netiqueta

C9. Xestión da identidade dixital

ÁREA 3: Creación de contido dixital

C10. Desenvolvemento de contidos dixitais

C11. Integración e reestruturación de contido dixital

C12. Dereitos de autor e licenzas

C13. Configuración e personalización de aplicacións e programas informáticos

ÁREA 4: Seguridade

C14. Protección de dispositivos

C15. Protección de datos persoais e privacidade

C16. Protección da saúde e o benestar

C17. Protección da contorna

ÁREA 5: Resolución de problemas

C18. Resolución de problemas técnicos

C19. Identificación de necesidades e respostas tecnolóxicas

C20. Usar a tecnoloxía dixital de forma creativa

C21. Identificación de lagoas na competencia dixital