Ir ao contido principal

Curso Básico de Formación en Competencias en Información

Metodoloxía

Desenvolvemento do curso virtual: 4 semanas de duración, e un traballo aproximado do alumno/a de entre 25-30 horas:

  • Lectura do contido teórico dos dez módulos.
  • Realización dos exercicios e/ou tarefas obrigatorias.
  • Actividades iniciais: unha enquisa inicial, con fins estatísticos, e un test de diagnose sobre os coñecementos previos que ten o alumnado, antes de comezar o curso.
  • Test de Avaliación Final.
  • Enquisas de satisfacción enviadas aos participantes no curso: alumnado, profesorado colaborador e aos formadores/titores.
  • Participación nos foros, como ferramenta para a titorización e a motivación das competencias sociais do alumnado.