Ir ao contido principal

Curso Básico de Formación en Competencias en Información

Obxectivos

  1. Ser capaz de recoñecer a importancia que ten a adquisición de competencias dixitais e xestionar o tempo de estudio e traballo.
  2. Coñecer os recursos de información e servizos da Biblioteca Universitaria a través da súa web, e os recursos TIC que a USC pon a disposición do alumnado.
  3. Ser quen de identificar a súa necesidade de información e elaborar unha estratexia de busca adecuada. Localizar información pertinente no catálogo da BUSC, bases de datos e na Internet. Avaliar correctamente a información atopada.
  4. Avaliar a utilidade dos recursos atopados na Rede. Almacenar e organizar a información para empregala posteriormente.
  5. Ser capaz de aplicar unha metodoloxía científica básica na elaboración dun traballo académico e comprender a importancia de facer un uso responsable, ético e legal da información que utiliza, citando e redactando as referencias bibliográficas. Coñecer, a nivel básico, os dereitos de autor e as licenzas. Entender o que é o acceso aberto á información.
  6. Saber empregar ferramentas básicas para editar contidos dixitais, presentar traballos académicos, e almacenar e compartir contidos na nube.
  7. Ser quen de protexer a súa identidade dixital e os recursos informáticos que utiliza. Saber utilizar a tecnoloxía dixital de forma creativa, e resolver problemas técnicos sinxelos.