Ir ao contido principal

Dereitos de autor e acceso aberto

Qué son os dereitos de autor?

Os dereitos de autor son o conxunto de normas que protexen xuridicamente aos autores polo feito da creación dunha obra. Os dereitos de autor son de dous tipos:

  • Dereitos morais: irrenunciables e intransferibles, outorgan ao autor o dereito a ser recoñecido como tal.
  • Dereitos patrimoniais: son os dereitos de explotación da obra. Están aquí comprendidos os dereitos de reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, que non poderán realizarse sen o permiso do autor. Non obstante, estes dereitos poden ser cedidos a terceiros; cando unha obra se publica os autores ceden parte ou a totalidade dos seus dereitos de explotación aos editores.

Os dereitos de explotación das obras depositadas en Minerva están protexidos a través dunha licenza Creative Commons.