Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Curso Experto en Competencias en Información na Contorna Dixital

Información Xeral

Dirixido ao alumnado de Posgrao e ao PDI.

O curso desenvolverase nunha contorna virtual. A duración do curso será de oito semanas, cunha inversión en tempo do alumno de 25 horas. O curso organizarase en sete módulos cos contidos e as tarefas correspondentes, de carácter obrigatorio.

Esta formación está incluída no Plan de Formación e Innovación Docente, e na programación das actividades transversais ofrecidas pola Escola de Doutoramento Internacional (EDIUS) -modalidade especialización (50 h)-.