Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Prepara o TFG/TFM

Inicio

Para o Traballo Fin de Grao (TFG)/ Traballo Fin de Máster (TFM)  a USC dispón directrices xerais para todas as titulacións, pero ademais, cada grao/máster ten especificacións propias que responden á necesidade de avaliar as competencias de cada título.

O proxecto, traballo, memoria ou estudo orixinal, que son as formas que deben adoptar os TFG/TFM deben desenvolver “os coñecementos, capacidades, competencias e habilidades adquiridos durante os estudos realizados” e que se resumen en:

  • Capacitar para a procura, xestión, organización e interpretación de datos relevantes, normalmente da súa área de estudo.
  • Emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas destacados de índole social, científica, tecnolóxica ou ética.
  • Desenvolvemento un pensamento e xuízo crítico, lóxico e creativo.

​Dende a BUSC queremos ofrecer ferramentas e pautas para facilitar a elaboración do TFG/TFM.