Ir ao contido principal

Prepara o TFG/TFM

Crea unha estratexia de busca

Coñecer o marco teórico previo é esencial en calquera traballo de investigación. É preciso buscar os documentos máis relevantes para asentar a hipótese de traballo de forma correcta.

Buscamos con palabras e/ou frases. Unha elección correcta das palabras clave a utilizar permitiranos recuperar documentos máis pertinentes. Para a elección de palabras clave:

  • Elabora unha listaxe de palabras que respondan aos conceptos definitorios do traballo.
  • Engade sinónimos, termos máis específicos ou máis xerais, en función dos resultados de busca que se acaden.
  • Busca os termos noutras linguas.
  • Usa termos técnicos e específicos do argot profesional que permitan acotar os resultados da busca.

​Tales termos poden combinarse mediante operadores booleanos ou completarse con comandos e símbolos para obter buscas máis precisas. Ese procedemento é o chamado creación dunha estratexia de busca: formular unha expresión que abrangue da forma máis completa e precisa un exercicio de busca.

termos, palabra clave, operadores booleanos, termos de busca

Onde buscar: tipoloxía das fontes

Os documentos poden ter forma de libro, artigo, ponencia dun congreso, norma técnica, etc. Poden ter un formato impreso, virtual ou ambos. Poden ser de acceso libre ou ser preciso acceder a través dun servizo de subscrición (ex. dunha biblioteca). Un mesmo artigo pode difundirse en diferentes versións. Ademais, hai documentos inéditos (non publicados). Tal diversidade complica a súa busca.

Para recuperalos empregamos ferramentas de busca de información. Son sistemas informáticos que presentan unha serie de funcionalidades, que van dende tipos de busca (simple, avanzada, recuperación automática de documentos relacionados, etc.) ata sistemas específicos para un tipo de materiais, ou máis acaídos ou non á busca por palabra clave vs. expresións da linguaxe natural.

En función do seu contido e funcionalidades diferenciamos varios tipos de ferramentas de busca:

catálogos, buscadores, bases de datos, recolectores

 

Aínda que o mesmo documento pode atoparse utilizando diferentes recursos de busca de información, como norma xeral:

libros, artigos, informes, fontes bibliográficas

 

Ten en conta que as ferramentas de busca non sempre ofrecen acceso ao texto completo de balde. Pregunta na biblioteca para obter o documento que buscas, sexa cal sexa a súa tipoloxía, formato e nivel de actualidade. A Biblioteca da USC, ademais das súas subscricións, ten un servizo de acceso ao documento (mediante préstamo interbibliotecario ou reprodución e copia dixital) que garante o acceso a case a totalidade das publicacións a nivel mundial.

Onde buscar: algúns exemplos e características

Conteñen a colección dunha biblioteca (ex. catálogo Iacobus, da BUSC) ou de varias (ex catálogo de Rebiun). Poden ter coleccións exclusivamente virtuais (ex. catálogo da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes) ou contér só un tipo de documentos (ex. Biblioteca Digital Hispánica).

Son robots de busca que indizan documentos “académicos” en sitios web públicos. Exemplos destacados son Google académicoBaseDimensions, ou Science Research.

Son recursos altamente especializados que conteñen información de gran valor académico e científico. Poden recoller información factual (ex base de datos do INE) ou bibliográfica. Aínda que hai moitos exemplos de bases de datos de acceso de balde (ex Pubmed, AGRIS-FAODialnet) boa parte son de acceso restrinxido. A BUSC ofrece acceso ás máis importantes bases de datos a nivel mundial. Ten en conta que algunhas son multidisciplinares (ex. Scopus, Web of Science) e outras específicas dunha área temática (Aranzadi -leis-, AENOR -normas UNE-, PsyInfo -psicoloxía-, etc.).

As iniciativas de acceso aberto puxeron a nosa disposición unha inxente cantidade de información de calidade, en liña e en aberto. Dende repositorios (ex. Digital CSIC), recolectores (ex. Recolecta) ata portais de revistas abertas (ex. Free Medical Journal) ou buscadores específicos (ex Jurn), son varias as opcións para recuperar este tipo de documentos. Tamén as redes sociais (en especial as científicas, como Research Gate), aínda que non comparten funcionalidades nin filosofía de uso poden ser unha opción interesante, especialmente se o que buscamos é inmediatez

Institucións, organismos, editoriais científicas, asociacions, etc publican nas suas webs abondosa documentación de calidade, sendo, as veces, a única fonte onde atopar información específica dun sector. Nas súas web é frecuente que ofrezan un buscador para localizar as súas publicacións. No caso das grandes editoriais científicas, recollen no seus portais todo o publicado por un grupo editorial (ex Science Direct, de Elsevier).

Aínda que o mesmo documento pode atoparse utilizando diferentes recursos de busca de información, como norma xeral:

catálogos, buscadores, bases de datos, fontes bibliográficas

 

Ten en conta que as ferramentas de busca non sempre ofrecen acceso ao texto completo de balde. Pregunta na biblioteca para obter o documento que buscas, sexa cal sexa a súa tipoloxía, formato e nivel de actualidade. A Biblioteca da USC, ademais das súas subscricións, ten un servizo de acceso ao documento (mediante préstamo interbibliotecario ou reprodución e copia dixital) que garante o acceso a case a totalidade das publicacións a nivel mundial.