Ir ao contido principal

Prepara o TFG/TFM

Avalía a información

Mentres os medios impresos dispoñen dun xeito indirecto de medir a súa calidade – pasa por un consello editorial que analiza e verifica o contido -, no ámbito electrónico non hai ningún filtro que cumpra ese labor. Por iso, convén coñecer unha serie de criterios para valorar e seleccionar as fontes máis solventes:

avaliar, calidade, autoría, publicación, información de calidade

Recompila e organiza a información

Unha vez decidido que información nos interesa, procede a recompilala e organizala. Faino de xeito sistemático, gardando todo o que vaias atopando. Para iso axúdate de ferramentas de:

  • Almacenamento na nube, OneDrive (ao que temos acceso a través do servizo de Microsoft 365, identificándonos co correo institucional), Google Drive y Dropbox. Teñen como función principal gardar documentos en liña para acceder a eles en calquera momento desde calquera dispositivo con conexión á Internet.
  • Xestores de notas, como EndNote. Permiten gardar e organizar toda información persoal e acceder a ela en calquera momento e desde calquera lugar. Pódese tomar notas mentres navegas pola Internet, realizar capturas de webs con comentarios propios, almacenar artigos, tomar fotografías, etc.
  • Marcadores sociais, como Diigo. Permiten conservar, organizar e compartir páxinas web favoritas e acceder a elas dende calquera dispositivo. Na actualidade, moitos dos xestores de referencias bibliográficas que vimos, tales como CiteUlike, Mendeley ou Zotero, funcionan tamén como marcadores sociais.
  • Xestores bibliográficos: son aplicacións que permiten capturar, arquivar e organizar referencias e documentos a texto completo, compartir información, editar bibliografías e textos con citas e referencias en múltiples estilos (APA, ISO, Harvard, Vancouver…). A USC ofrece acceso a Refworks e a EndNote Web. Ademáis existen outros que teñen unha versión de usuario de balde (como Mendeley) ou mesmo software libre ( ex. CiteULike ou Zotero).

Os xestores bibliográficos

Os xestores bibliográficos permiten capturar, almacenar, organizar e compartir con outras persoas as referencias bibliográficas de interese, pero sobre todo son moi útiles para xerar facilmente citas e bibliografías en traballos académicos.

Son programas informáticos (software) que permiten crear unha base de datos persoal cos datos descritivos (como título, autor, ano de publicación, etc.) dos documentos atopados nas buscas e que van ser citados no TFG/TFM. Tamén permiten gardar, anotar e subliñar o texto completo, o que facilita a organización de toda a información nun único punto.

Ademais traballan con multitude de estilos bibliográficos, de xeito que é moi doado editar bibliografías e textos con citas e referencias en APA, ISO, Harvard, Vancouver, etc.

Aínda que existen xestores bibliográficos que teñen versións de usuario de balde (ex. Mendeley) ou mesmo son software libre (ex. Zotero) , case todas as bibliotecas universitarias ofrecen este tipo de programas aos membros da súa comunidade. O xestor bibliográfico que ofrece a USC é Refworks; ademáis temos acceso parcial a EndNote a través da base de datos Web of Science.