Skip to Main Content

Letras Galegas 2008 - Xosé María Álvarez Blázquez

Ensaio

Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
Berro en lembranza dos herois de Carral : (verbas ditas na F.M.G. de Pontevedra no 88 anal dos mártires de Carral) / Xosé Mª Álvarez Blázquez ; [limiar, Xosé Sesto López]
Pontevedra : Federación de Mocedades Galeguistas, 1934
14 p. ; 17 cm.

Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
Martín Codax : cantor del Mar de Vigo / José Mª Álvarez Blázquez
Vigo : [Asociación de la Prensa de Vigo], 1962 (Vigo : Tipografía Regional)
51 p. : il. ; 26 cm.
(Publicaciones de la Asociación de la Prensa de Vigo)
(Mar de Vigo ; 2)

Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
Martín Codax, cantor do mar de Vigo / Xosé María Álvarez Blázquez ; edición, notas e fixación de textos de Xosé Ramón Pena
Vigo : Edicións Xerais de Galicia : Concello de Vigo, imp. 1998
79 p. : il. ; 25 cm.

Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
Martín Codax, cantor do mar de Vigo / Xosé María Álvarez Blázquez
Ed. facs.
Vigo : Instituto de Estudios Vigueses, Fundación Provigo, 1998
55 p. ; 23 cm.
Ed. facs. da ed. de: Vigo : Publicaciones de la Asociación de la Prensa de Vigo, 1962

Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
O Romance de "Silvaniña" en Galiza e Portugal
Porto : Junta Distrital do Porto, [1964]
13 p. ; 24 cm.
Separata de: Revista de Etnografía, nº 3 (1964) ; p. 1-13

Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
Alexandro Bóveda : apunte biográfico / Xosé Mª Álvarez Blázquez
[Galicia : s.n.], D.L.1982 (La Coruña : Gráficas de Galicia)
159 p. ; 18 cm.
(Hombres que hicieron Galicia)

Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
Alexandro Bóveda / Xosé Mª Álvarez Blázquez
Vigo : Ir Indo, D.L. 1992
189 p : fot ; 21 cm.
(A Fraga (Ir Indo). Ensaio, investigación ; 12)

Meendiño
E miraremo-las ondas! : once cantigas no mar de Vigo : Mendinho, Martín Codax, Joan de Cangas / [textos de] Xosé María Álvarez Cáccamo, Xosé María Álvarez Blázquez ; texto establecido por Carlos Paulo Martínez Pereiro
A Coruña : Espiral Maior, 1998
61 p. ; 24 cm.
(Poesía (Espiral Maior))
Martín Codax
Xoán de Cangas
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
Martínez Pereiro, Carlos Paulo, 1955- ed. lit

Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985
Cantares e romances vellos prosificados : discurso lido o día 28 de novembro de 1964, no acto da súa recepción, / polo ilustrísimo señor don Xosé María Álvarez Blázquez ; e resposta do excelentísimo señor don Fermín Bouza Brey ; [presentación de Xosé Ramón Barreiro Fernández]
A Coruña : Real Academia Galega, D.L. 2007
61 p. ; 24 cm.