Skip to Main Content

Letras Galegas 2008 - Xosé María Álvarez Blázquez

Edicións literarias

Peña, Jacinto de la
Carta de las gandumbas / Jacinto de la Peña ; edición, prólogo y notas de José Mª Álvarez Blázquez
Vigo : A roda dos cento cincoenta e un, 1966
50 p. ; 18 cm.
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

Cantos de Nadal, Aninovo e Reis / Escolma, ordeación e prólogo de Xosé Mª A. Blázquez
Vigo : Castrelos, 1967
126 p., 1 h. ; 18 cm.
(Pombal. Serie laranxa ; 1)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

O Libro do marisco : antoloxía / ordeación, limiar e notas de Xosé Mª Álvarez Blázquez
Vigo : Edicións Castrelos, 1968
49 p ; 17 cm.
(O Moucho (Castrelos) ; 7)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

O Libro do marisco : antoloxía / ordeación, limiar e notas de Xosé Mª Álvarez Blázquez
2ª ed.
Vigo : Edicións Castrelos, 1971
49 p ; 17 cm.
(O Moucho (Castrelos) ; 7)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

Quevedo, Francisco de, 1580-1645
O Soño das caliveras, seguido de O algoacil algoacilado / Francisco de Quevedo y Villegas ; versión, limiar e notas de Xosé Álvarez Blázquez
Vigo : Castrelos, 1968
46 p ; 17 cm.
(O Moucho (Castrelos) ; 5)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

Quevedo, Francisco de, 1580-1645
O Soño das Caliveras : seguido de O Algoacil algoacilado / Francisco de Quevedo Villegas ; versión, limiar e notas de Xosé M. Álvarez Blázquez
[2ª ed.]
Vigo : Edicións Castrelos, 1970
47 p. ; 17 cm.
(O Moucho (Castrelos) ; 5)

O Libro da Caza / Recadádiva, limiar e notas de Xosé Mª Álvarez Blázquez
Vigo : Castrelos, 1969
60 p. ; 16 cm.
(O Moucho (Castrelos); 14)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

O Libro da Caza : literatura popular / recadádiva, limiar e notas de Xosé Mª Álvarez Blázquez
2ª ed.
Vigo : Castrelos, 1972
59 p ; 16 cm.
(O Moucho (Castrelos) ; 14)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

Cantares de cego / Recadávida, limiar e notas de Xosé Mª Álvarez Blázquez
Vigo : Castrelos, 1972
18 p., 1 h. : il. ; 17 cm.
(O Moucho ; 24)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

O libro do Porco / Recadádiva, limiar e notas de Xosé Mª Álvarez Blázquez
Vigo : Castrelos, 1972
65 p., 1 h. ; 16 cm.
(O Moucho (Castrelos) ; 26)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

O Ciprianillo : os tesouros de Galicia Ou seña Historia verdadeira acontecida no Reino de Galicia e máis relación dos tesouros e encantos / versión, limiar e notas de Xosé Mª Álvarez Blázquez
Vigo : Castrelos, 1974
77 p ; 16 cm.
(O Moucho (Castrelos) ; 38)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. li

Escolma da poesía medieval : 1198-1354 / [edición de] Xosé Mª Álvarez Blázquez
[1ª ed.]
Vigo : Castrelos, 1975
269 p., 1 h. ; 18 cm.
(Pombal. Serie poética ; 15)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

Escolma da poesía medieval / Xosé M. Álvarez Blázquez
[Vigo] : Grupo ACSA. Diario 16 de Galicia, 1992
2 v. ; 18cm.
(Biblioteca de Autores Galegos ; 67-68)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed.lit

Castelao, 1886-1950
Cousas : terceiro libro / Castelao ; edición e limiar de Xosé Mª Álvarez Blázquez
Vigo : Castrelos, 1975
86 p : il. ; 16 cm.
(Moucho (Castrelos) ; 42)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit

Os Nomes da Terra : recollidos do pobo / [por] Celso de Baión
Vigo : Castrelos, 1976
66 p ; 16 cm.
(O Moucho (Castrelos) ; 47)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit

Alonso Ríos, Antón, 1887-1980
O Siñor Afranio ou como me rispéi das gadopas da morte : (memorias dun fuxido) / Antón Alonso Ríos ; prólogo e notas de Xosé Mª Álvarez Blázquez
Vigo : Castrelos, 1979
209 p., 2 h. ; 18 cm.
(Pombal. Serie Alexandro Bóveda ; 24)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.

Alonso Ríos, Antón, 1887-1980
O Siñor Afranio ou Como me rispéi das gadoupas da morte : (memorias dun fuxido) / Antón Alonso Ríos ; prólogo e notas de Xosé María Álvarez Blázquez ; limiar de Bieito Alonso
Vigo : A Nosa Terra, D.L. 1996
158 p : il ; 22 cm.
(O Fardel da memoria (A Nosa Terra) ; 1)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.
Alonso Fernández, Bieito, 1958- , pr.

Alonso Ríos, Antón, 1887-1980
O Siñor Afranio ou Como me rispei das gadoupas da morte : (Memorias dun fuxido) / Antón Alonso Ríos ; prólogo e notas de Xosé María Álvarez Blázquez ; limiar de Bieito Alonso
Vigo : A Nosa Terra, D.L. 2006.
187 p. : il. ; 22 cm.
(O Fardel da memoria (A Nosa Terra) ; 1)
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.
Alonso Fernández, Bieito, 1958- , pr.

Vigo en su historia / colaboradores, Fernando Acuña Castroviejo...[et al.] ; coordinadores, Alvaro Cunqueiro y José Mª Álvarez Blázquez
Vigo : Caja de Ahorros Municipal, 1980
676 p., 1 h. ; 30 cm.
Acuña Castroviejo, Fernando, 1945-
Cunqueiro, Alvaro, 1911-1981, dir.
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, dir.

Amado Carballo, Luis, 1901-1927
Luis Amado Carballo : Vida e obra / Escolma de textos [por] Xosé Mª Álvarez Blázquez
A Coruña : Real Academia Gallega, 1982
109 p. : 1 retr. ; 25 cm.
Álvarez Blázquez, Xosé María, 1915-1985, ed. lit.