Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

PreLo

Que é?

PreLo é unha plataforma de préstamo de libros electrónicos mercados ou subscritos pola USC aos seus usuarios.

Prelo dá información dos libros electrónicos dispoñibles é posibilita a súa lectura en liña e/ou a súa obtención en préstamo, sempre previa identificación do usuario a través do Servizo de Identificación Centralizado da USC

A lectura pode realizarse dende calquera tipo de ordenador, tableta, teléfonos intelixentes e dispositivos de pantalla con acceso a Internet. Pode facerse en liña ou sen conexión a Internet (descargando previamente o libro), mediante as aplicación comúns para a lectura de documentos en formato PDF e EPUB.