Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Letras Galegas 2002 - Frei Martín Sarmiento

Dúas cartas

Martín Sarmiento - Carta nº 24

Martín Sarmiento - Carta nº 24

Sarmiento, Martín

Cartas [Manuscrito] / Fr. Martín Sarmiento. --  1739 agosto 5-1768 xaneiro 2. -- 1 carpeta (90 pezas) ; 21 cm. ou maiores, en carp. de 25 cm

Autógrafos asinados (agás un). Castelán

Numeradas a lapis. Falta a carta número 22 (28 de junio de 1758)

As cartas están separadas en carpetiña a e carpetiña b. Na carpetiña a, 82 cartas, as numeradas 1 e 8 están dirixidas ó seu familiar Antonio García de Barros y Alemparte, as número 9 e 10 a D. Roque Jacinto Cousiño y Figueroa, o resto delas están dirixidas ó seu irmán Javier García Sarmiento. Son de destacar a nº 24, con debuxos da flor "Cálzamo" e da "Jacobea", e a nº 60 que inclúe un debuxo do "Ramo y figura de la Tiraña". É nesta carpetiña donde se detectou a falta da carta nº 22, dirixida ó seu irmán Javier o 28 de xuño de 1758, que figura na páxina 113 da edición abaixo citada das cartas, co número 45. Na carpetiña b, 8 cartas, a nº 1 está dirixida a D. Pedro Rodríguez de Campomanes e a nº 6 ó seu familiar Antonio de Barros, o resto  ó seu irmán Javeir. Na número 8 debuxo de "la seda o Bysius". A peza nº 2 non é do P. Sarmiento, está dirixida a el e puidera ser do seu irmán Javier.

Ed.: La Educación de la juventud de Fray Martín Sarmiento / edición y estudio crítico J.L. Pensado. Santiago de Compostela, 1984, p., p. 149-151 (edítase nestas páx. a carta nº 22)

Ed.: Epistolario do P. Sarmiento / disposto por Xosé Filgueira Valverde e Mª Xesús Fortes Alén. Santiago de Compostela, 1995

Descripción en: Universidade de Santiago de Compostela. Biblioteca: Catálogo de Manuscritos da Biblioteca Xeral / redactado por María Virtudes Pardo Gómez.-- Santiago de Compostela, 1998, p. 113

Bibliogr.: O Padre Sarmiento e o seu tempo: Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995). Santiago de Compostela, 1997

Martín Sarmiento - Carta nº 24

Martín Sarmiento - Carta nº 24

Martín Sarmiento - Carta nº 24

Martín Sarmiento - Carta nº 24

Martín Sarmiento - Carta nº 24

Martín Sarmiento - Carta nº 24

Martín Sarmiento - Carta nº 60

Martín Sarmiento - Carta nº 60

Sarmiento, Martín

Cartas [Manuscrito] / Fr. Martín Sarmiento. --  1739 agosto 5-1768 xaneiro 2. -- 1 carpeta (90 pezas) ; 21 cm. ou maiores, en carp. de 25 cm

Autógrafos asinados (agás un). Castelán

Numeradas a lapis. Falta a carta número 22 (28 de junio de 1758)

As cartas están separadas en carpetiña a e carpetiña b. Na carpetiña a, 82 cartas, as numeradas 1 e 8 están dirixidas ó seu familiar Antonio García de Barros y Alemparte, as número 9 e 10 a D. Roque Jacinto Cousiño y Figueroa, o resto delas están dirixidas ó seu irmán Javier García Sarmiento. Son de destacar a nº 24, con debuxos da flor "Cálzamo" e da "Jacobea", e a nº 60 que inclúe un debuxo do "Ramo y figura de la Tiraña". É nesta carpetiña donde se detectou a falta da carta nº 22, dirixida ó seu irmán Javier o 28 de xuño de 1758, que figura na páxina 113 da edición abaixo citada das cartas, co número 45. Na carpetiña b, 8 cartas, a nº 1 está dirixida a D. Pedro Rodríguez de Campomanes e a nº 6 ó seu familiar Antonio de Barros, o resto  ó seu irmán Javeir. Na número 8 debuxo de "la seda o Bysius". A peza nº 2 non é do P. Sarmiento, está dirixida a el e puidera ser do seu irmán Javier.

Ed.: La Educación de la juventud de Fray Martín Sarmiento / edición y estudio crítico J.L. Pensado. Santiago de Compostela, 1984, p., p. 149-151 (edítase nestas páx. a carta nº 22)

Ed.: Epistolario do P. Sarmiento / disposto por Xosé Filgueira Valverde e Mª Xesús Fortes Alén. Santiago de Compostela, 1995

Descripción en: Universidade de Santiago de Compostela. Biblioteca: Catálogo de Manuscritos da Biblioteca Xeral / redactado por María Virtudes Pardo Gómez.-- Santiago de Compostela, 1998, p. 113

Bibliogr.: O Padre Sarmiento e o seu tempo: Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995). Santiago de Compostela, 1997

Martín Sarmiento - Carta nº 60

Martín Sarmiento - Carta nº 60

Martín Sarmiento - Carta nº 60

Martín Sarmiento - Carta nº 60

Martín Sarmiento - Carta nº 60

Martín Sarmiento - Carta nº 60