Skip to Main Content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

Elsevier Textbooks

ELSEVIER, decidiu abrir o acceso aos seus manuais (Textbooks) incluídos na plataforma Science Direct https://www.sciencedirect.com/ para todas as institucións durante a crise da COVID-19.

O acceso para os membros da USC debe facerse dende o dominio usc.es ou a través do EZproxy da BUSC 

Os textos forman parte da plataforma e non é posible filtralos como grupo, pero a continuación aparece o listado dos títulos dispoñibles.