Skip to main content
Parece que estás usando Internet Explorer 11 ou anterior. Este sitio web funciona mellor con navegadores modernos como as últimas versións de Chrome, Firefox, Safari e Edge. Se continúa con este navegador, pode ver resultados inesperados.

EBS - Novas coleccións

Decembro 2020

As tres bibliotecas universitarias de Galicia, a través do CISUG, veñen de realizar unha adquisición de libros electrónicos de diversas editoriais.

Este investimento levouse a cabo a través dun modelo de selección baseado na evidencia, coñecido como EBS (ou Evidence Based Acquisition - EBA).

O modelo EBS de adquisición é moi vantaxoso porque permite o acceso libre a varias coleccións de libros da editorial para poder mostrar cales son os mais demandados e, como reflexo dunha demanda certa, elaborar a colección final que será accesible a perpetuidade.

EBS dispoñibles

De Gruyter

Dispoñible ata: 09/11/2021 – Monografías: +93.800

Acceso a todo no Editor 

Acceso a todo en Pórtico 

Acceso por materias 

Elsevier Books

Dispoñible ata: 15/12/2021 – Monografías: +7.600 (e +260 textbooks)

Acceso a todo no Editor 

Acceso a todo en Pórtico 

Wiley

Dispoñible ata: 04/11/2021 – Monografías: +23.000

Acceso a todo no Editor 

Acceso a todo en Pórtico